وبسایت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش

0

خاک سطح جزیره

تکامل و ارزش خاک – ضخامت لایه های خاک نواحی بایر جزیره گاه از چند سانتی متر تجاوز نمی کند. شاید این لایه های اندک به ظاهر ارزش چندانی نداشته باشد ولی، اگر فاصله و زمان تشکیل تکامل خاک برای هر سانتی متر از ضخامت لایه آن در زمین های جزیره که بین 800 – 1200 سال است را در نظر بگیریم آن گاه به ارزش واقعی آن پی خواهیم برد

0 نظر

خاک سطح جزیره

تکامل و ارزش خاک – ضخامت لایه های خاک نواحی بایر جزیره گاه از چند سانتی متر تجاوز نمی کند. شاید این لایه های اندک به ظاهر ارزش چندانی نداشته باشد ولی، اگر فاصله و زمان تشکیل  تکامل خاک برای هر سانتی متر از ضخامت لایه آن در زمین های جزیره که بین 800 – 1200 سال است را در نظر بگیریم آن گاه به ارزش واقعی آن پی خواهیم برد. در دوره ی طولانی تکامل خاک، سازواره های ذره بینی زنده ی (میکروارگانیسم) بسیاری، با فعالیت خود سبب حالت کلوئیدی خاک برای تثبیت آن و جلوگیری از پراکنش به وسیله ی باد و شستشو توسط آب باران شدند. بدین ترتیب خاک مرده به تدریج زنده و به بستر حیاتی برای رویش گیاه و زیستگاه موجوات زنده خشکی تبدیل شد. توجه به این سعی درازمدت (چندین هزارساله) طبیعت در تکامل خاک، هر انسان متفکر و مسئول را به رعایت مسائل مربوطه به حفظ آن در حدی که لازم است مکلف می سازد.

با شناخت ارزش واقعی هر سانتی متر مربع خاک در کیش جا دارد،در هر فعالیت عمرانی، به ویژه در استفاده از ماشین های سنگین (بولدوزرها و بیل مکانیکی و هر وسیله دیگر از این قبیل)، حفاظت خاک کاملاً تحت مراقبت و کنترل باشد تا خاک پیش از سطح مورد لزوم ساخت و ساز هر سازه، تخریب نگردد. خاک برداری های غیرضروری، کند و کاوهای بی جهت که در جا به جای جزیره صورت می گیرد و دیگر تخریب هائی از این قبیل که می تواند برای توسعه پایدار و مسائل زیست محیطی فاجعه باشد – مانند هرجای دیگر دنیا – باید متوقف شود. در جهان فعلی حتی در بیابان ها نیز حفاظت از خاک رعایت می شود. مثلاً از عبور وسیله سنگین روی زمین های بایر که باعث فشردگی خاک سطحی و سترون نمودن آن از رویش گیاه می گردد جداً خودداری می شود. در برخی از کشورها قانونی است که در محیط های شکار نباید سطح چرخ های اتومبیل از حد معین پهن تر و یا وزن اتومبیل از حدّ لازم بیش تر باشد.