عمارت اعیانی

پیدا شدن مقدار زیادی اشیاء سفالی و تزئینات بدنه از جمله گچ بری و کاشی های "زرین فام" نظیر محوطه تخت سلیمان و سلطانیه به عنوان یک عنصر وارداتی، نشان تمکن مالی صاحب این خانه است به همین دلیل کاوشگران این بنا، آن را عمارت اعیانی نامیده اند. این بنا به فاصله ی حدود 250 متری از سطح دریا قرار دارد. ورودی اصلی عمارت اعیانی در ضلع غربی آن با نیم ستون در اطراف خود قرار گرفته، در سمت راست ورودي، اتاقي با زمینه مربع مشاهده مي شود كه از آن به منظور ديدار با ميهمانان، طرف هاي تجاري و پذيرايي عمومي استفاده مي شده است این مکان را در زبان بومی "مربعه" می نامند و با گذشتن از راهرو حیاط مرکزی قرار گرفته است. دوازده جرز سنگی مستطیل شکل به ابعاد 40*50 سانتیمترکه با قوس هایی به هم وصل می شده و بخشی از سقف را بر دوش داشته، حیاط مرکزی را از راهروی اطراف جدا می کرده است. اتاق ها در اطراف حیاط مرکزی قرارگرفته اند که شامل آشپزخانه، سرویس بهداشتی، انبارها و اتاق پذیرایی می باشد. دو رشته پلکان از حیاط مرکزی به طبقه ی دوم منتهی می شود و قسمت هایی از کف اتاق و بالکن مربوط به طبقه ی دوم موجود است. اتاقی با تأسیسات آبی، اتاقی با کف شیاردار جهت استحصال خرما اسطبل و تأسیسات مربوط به اقامت خدمه از دیگر فضاهای در ارتباط با عمارت اعیانی و اطراف آن هستند.