هتل فانوس

  • آدرس : ضلع جنوبی بازار پارس خلیج
  • تلفن : 44430200
  • فکس:
  • ستاره: **
  • تعداد اتاق ها: 44
  • تعداد تخت ها: 120
  • وب سایت: www.fanooshotel.ir
  • مدیر هتل: سعید سقراطی