مجموعه ساحلی حریره

این مجموعه در منتهی الیه مسیر کنونی بازدید از آثار حریره در مجاورت ساحل قرار دارد. وسعت تقریبی آن حدود400 متر مربع است. فضاهای معماری شناسایی شده شامل: اتاقها، فضاهایی با کف شیاردار﴿چندول﴾ یا انبار ذخیره ی خرما(حیاط مرکزی) فضاهای باز (راه پله به سمت طبقه ی بالا، چاه ها و کانال هایی که به درون مجموعه راه دارند، است. تمامی فضاهای معماری بر روی صخره ی مرجانی ساخته شده است. مجموعه ساحلی از دو قسمت شرقی و غربی مجزا تشکیل میشود. مصالح به کار رفته در این مجموعه سنگهای لاشه ای، قلوهایِ رسوبی و آهکی جزیره با ملات آهک دریایی و پودر سنگهای مرجانی است. در اتاق های با کف شیاردار﴿چَندول﴾ از ملاتی با ترکیب پودر سنگهای مرجانی، آهک و نوعی ساروج استفاده شده است.  در پیشخوان مجموعه ی ساحلی بر روی ساحل صخرهای که تقریباً 4 تا 5 متر از سطح دریا بلندتر است 4 چاه و یک پلکان سنگی که به پایین میرود، و به روش دستکند ساخته شده اند وجود دارد   قطر دهانه ی این چاهها اغلب 2 متر است و عمق آن تا سطح دریاست. نظریات مختلفی در مورد کاربری آنها وجود دارد؛ ازجمله: جهت دسترسی آسان به آب دریا، بمنظور دفع آبهای مصرفی، بمنظور راه گریز در مواقع اضطراری، استفاده ی فنی و تأسیساتی جهت عمل تهویه در صخره های ساحل و ارتباط با دریانوردی و صید ماهی و مرجان از آن جمله اند