مسجد ماشه

مسجد جامع روستای ماشه معروف به "مسجد ماشه" در سال 1319 هجری قمری (1280 ها.ش) و به دست عبدالمحسن بشاری از تجار بزرگ مروارید ساخته شد. تمامی دربها، ‌چندل ها و حصیرهای سقف مسجد از هندوستان و زنگبار آفریقا تهیه شده است. این مسجد از نمونه های ارزشمند معماری بومی منطقه می باشد که مشتمل بر حیاط، وضوخانه، رواق ، شبستان و محراب می باشد. تزئینات بنا شامل تزئینات گچی محراب و مشبک پنجره ها و منبت دربها می باشد. مساحت عرصه بنا در حدود 600 متر مربع است.

این اثر در تاریخ 27 دی ماه 1377 با شماره ثبت 2194 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. و هرگونه تخریب و دخل و تصرف در اثر مذکور برابر مواد 558 لغایت 569 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی "تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده" جرم محسوب و مرتکب مشمول مجازاتهای قانونی خواهد بود.