هتل پالاس

  • آدرس: میدان سیری - قطعه HT45
  • تلفن: 076-44443481-3
  • ستاره هتل: *****
  • تعداد اتاق: 233
  • تعداد تخت: 600
  • وب سایت:
  • مدیر هتل: فرشید رحیم پور