هتل شایلی

  • آدرس : خیابان سنایی، انتهای بلوار دریا
  • تلفن : 44423410
  • تعداد اتاق ها: 39
  • تعداد تخت ها: 78
  • فکس:
  • ستاره: ***
  • وب سایت:
  • مدیر هتل: خانم آخوندزاده نوقایی