رستوران آیدین

  • آدرس : صفین - فاز سی - بازارچه خدماتی شقایق
  • تلفن : 09195394916-09347699225
  • بهره بردار: مهدی عاشوری - یوسف پور