شناورهای آکواریوم

شناورهای آکواریوم در جزیره زیبای کیش بیشترین سهم از بازدید کنندگان تفریحات دریایی را بعهده دارند. این شناورها با ظرفیت های مختلف در اسکله بزرگ تفریحی از 9 صبح تا غروب آفتاب فعالیت می نمایند. شناورهای آکواریوم فعال در کیش شامل: گردشگر یک، تیکا، ستاره دریایی کیش و سیمرغ خلیج فارس در سانس های یک ساعته بهترین خدمات شامل گشت تفریحی، پذیرایی و موزیک پلی بک را به گردشگران محترم ارائه می دهند.

لیست شناورهای آکواریوم.pdf

لیست شناورهای آکواریوم

ردیف

نام شناور

شماره تماس

مدت زمان گشت

محل سوار شدن

ساعت حرکت

1

کشتی آکواریوم ستاره کیش

09127660424

1 ساعت

اسکله تفریحی کیش

از ساعت 9 صبح تا غروب آفتاب

2

کشتی آکواریوم گردشگر یک

09347681816

1 ساعت

اسکله تفریحی کیش

از ساعت 9 صبح تا غروب آفتاب

3

کشتی آکواریوم سیمرغ خلیج فارس

09384781671

1 ساعت

اسکله تفریحی کیش

از ساعت 9 صبح تا غروب آفتاب

4

کشتی آکواریوم تیکا

09119039758

09337681816

1 ساعت

اسکله تفریحی کیش

از ساعت 9 صبح تا غروب آفتاب