بانک مسکن شعبه سفین

  • تلفن : 44430620
  • فکس: 44430620
  • آدرس : فاز A- خدماتي سفين - شماره 48
  • رئیس بانک : آقاي ميرعلوي