بانک ملت شعبه پردیس دو

  • تلفن : 44420401-3
  • فکس: 44420401
  • آدرس : بازار پرديس 2 - غرفه 28 و 29
  • رئیس بانک : آقاي طالبي