بانک سپه شعبه پردیس یک

  • تلفن : 44420685-6
  • فکس: 44422492
  • آدرس : بازار پرديس 1 - غرفه شماره 40
  • رئیس بانک : آقاي ايماني