کبابی بناب

  • آدرس : مرکز خرید گلستان - غرفه 36 و 6
  • تلفن :
  • بهره بردار: محسن رزاق پور