داروخانه بیمارستان کیش

  • آدرس : ششصد دستگاه - بيمارستان كيش
  • تلفن : 4459400-5
  • ساعات کاری: شبانه روزي
  • نوع فعالیت: شبانه روزي