مجتمع اقامتی احتشام راد

  • آدرس: شهرک صدف، فاز 2، خیابان هیرمند، قطعه 297
  • تلفن :
  • تعداد اتاق ها : 6
  • تعداد تخت ها : 20
  • وب سایت :
  • مدیر هتل : مینا بهنام زاده