آب انبار سنتی

این بنا به سبک آب انبارهای سنتی فلات ایران با 5 بادگیر و 2 مخزن استوانه ای آب در سال 1373 هجری شمسی و به منظور معرفی بنای مبتکرانه ایرانی به گردشگران خارجی و داخلی در محل یکی از آب انبارهای قدیمی و مخروبه جزیره کیش ساخته شده است.

معماری این آب انبار با آب انبارهای کیش متفاوت است و طبق پژوهش های صورت گرفته تاسیسات انتقال و ذخیره آب شیرین از اجزاء اصلی معماری شهر حریره بوده است. آب انبارهای مستطیل شکل بسیاری در ابعاد و عمق های مختلف در حریره وجود دارد. همچنین رشته قنات های متعدد در جزیره کیش کشیده شده بود که بخش زیادی از آب مصرفی اهالی را تامین می کرده است.

این آب انبار سنتی واقع در جنوب حریم شهر تاریخی حریره و در محل یکی از بزرگترین مخازن آب انبارهای قدیمی حریره در سال 1371 هجری شمسی و به سبک یزدی ساخته شده است. در سال 1396 این آب انبار به منظور راه اندازی کافی شاپ و رستوران سنتی و فعالیت های توریستی گردشگری بازسازی شد و در سال 1400 با آغاز فعالیت بخش نمک درمانی و موزه قرآن مجددا فعال شد.


نشانی: انتهای بلوار المپیک، خیابان درخت سبز، ورودی شهر تاریخی حریره