جایرو کوپتر

در این مجموعه گردشگران می توانند به وسیله پرواز با جایرو کوپتر بر فراز سواحل نیلگون خلیج فارس یک تجربه بیادماندنی را تجربه کنند.

آدرس: بلوار امام خمینی (فرودگاه)- ضلع غربی میدان ملل- باند گلایدر