اطلاعات جشنواره ها و رویدادها

کلیه رویدادها و جشنواره های جزیره کیش از طریق سامانه اطلاع رسانی رویدادهای سازمان منطقه آزاد کیش در دسترس عموم قرار می گیرد. این سامانه در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیک و با هدف جمع آوری اطلاعات رویدادهای جزیره زیبای کیش با نظارت معاونت گردشگری و توسط مدیریت فناوریاطلاعات سازمان راه اندازی شد. لذا به منظور کسب اطلاعات کامل از رویدادهای جزیره کیش و ثبت ایده از طریق سامانه ذیل اقدام گردد.


آدرس سامانه:  https://events.kish.ir