کلبه هور

در غربی ترین دماغه جزیره کیش و در مکانی به همین نام واقع گردیده است. این منطقه به دلیل طبیعت بکر و زیبایش روزانه تعداد کثیری از گردشگران و کیشوندان را به خود جلب می کند. همچنین این منطقه از نقاط مساعد غواصی در جزیره زیبای کیش می باشد.

این منطقه صخره ای، بسیار زیبا است که در گذشته کلبه هایی در این دماغه برای استراحت ماهیگیران بوده که باعث شده بومیان منطقه این مکان را کلبه هور بنامند. شاید اغراق نباشد اگر آرامش و انرژی مثبت کلبه هور را مهمترین جاذبه این منطقه بدانیم چرا که گردشگران زیادی را دلبسته خود کرده است، این ساحل صخره ای با صدای برخورد امواج  دریا با صخره ها و فوران آب از سوراخ های درون آنها، منظره ای بی نظیر و آرامشی به یاد ماندنی در خاطره سفر شما به کیش به جا می گذارد. لنج ماهیگیری هور  نیز حدود 10 سال پیش در 200 متری ساحل به گل نشسته و اکنون با نورپردازی زیبایی که روی آن انجام شده جذابیت کلبه هور را در شب دو چندان کرده است.