مسجد خاتم الانبیاء

  • آدرس : در حاشیه سواحل شرقی در شهرک سفین در تقاطع بلوار نیایش و بلوار خاتم