مسجد نور ( اهل سنت )

  • آدرس : شهرک سفین ،روبروی بازار عربها