نخل ساحلی

  • ساعت کاری:ظهر تا بعد از ظهر, بعد از ظهر تا شب ، نوع غذاها:فرنگی ، تعداد میز:30 نفر

    • آدرس : نوار ساحلی - پشت بازار ونوس
    • تلفن : 09126943862
    • بهره بردار: فاطمه یوسفی