روستای باغو

روستای باغو در حاشیه جنوبی جزیره واقع شده است و تنها روستای قدیمی کیش می باشد که همچنان به حیاط روستایی خود ادامه می دهد . این روستا دارای یک مسجد بسیار کوچک می باشد که تاریخ 1342 ، بر روی کتیبه  آن مسجد نشان داده شده است. این روستا در قدیم نیز دارای یک مسیر قنات و تعدادی چاه آب شیرین (گاو چاه) بوده که آب مصرفی ساکنین و آبیاری مزارع و نخلستانها را فراهم می آورده است. روستای باغو از دیر باز دارای خاک مناسبی جهت کشت گیاهان بوده و گونه های گیاهی خاصی  شامل : 1- کنار 2- کهور 3- لور (انجیر بنگالی) 4- اصبار 5 – بمبار  6- قاف  7- گراب 8- لامباو  9- تمر هندی در این روستا موجود می باشد در حال حاضر چند قطعه زمین در این روستا به صورت محدود و با روش های سنتی به کشت سبزیجات اختصاص یافته است . در حال حاضر تعداد سیزده خانوار در باغو  ساکن می باشند که معمولا از راه کشاورزی و دامپروری امرار معاش می کنند.