ثامن الائمه

  • آدرس : بازار مریم ـ غرفه 52
  • تلفن : 4455552 4455562
  • مدیر داخلی : منوچهر افخم نیا