مجتمع اقامتی شیرین

  • آدرس: فاز 5 صدف، خیابان هراز 3 ، قطعه 112
  • تلفن : 44462037
  • تعداد اتاق ها : 7
  • تعداد تخت ها : 22
  • وب سایت :
  • مدیر مجتمع اقامتی : مهران کبیری