شترسواری

بازدید کنندگان از پارک غروب کیش می تواند در یک تور شتر سواری و در محیطی بیابانی شرکت نموده و از این تجربه منحصر به فرد استفاده کرده و در این حالت عکس یادگاری نیز تهیه نمایند.

آدرس: جاده جهان- محوطه پارک کشتی یونانی

  • آدرس : كشتي يوناني
  • ساعات کاری: 16:00 الي 19:00