کافی شاپ تتیس

  • آدرس : مرکز تجاری - غرفه 500
  • تلفن : 09347695850
  • بهره بردار : حمید سیف پور