تیکا

  • آدرس : اسكله تفريحي
  • تلفن : 09111120408
  • مدیر: محمد حسين زاده