سایت لاک پشت ها

از اسفند ماه سال 1385 اداره محیط زیست معاونت عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش با اجرای طرح حفاظت و مونیتورینگ لاک پشت های دریایی و برقراری گشت های شبانه روزی محیط بانان در یکی از بزرگترین سایت های تخم گذاری لاک پشت ها در جنوب جزیره، سالانه تعداد زیادی نوزاد لاک پشت روانه سواحل جزیره نیلگون خلیج فارس می شود.

خانواده کلونیده که شامل هفت گونه لاک پشت بوده است که دو گونه از آن به نام های لاک پشت های پوزه عقابی و سبز در آب های پیرامون جزیره کیش مشاهده می شوند. لاک پشت های پوزه عقابی در سواحل کیش تخم گذاری می کند. زیستگاه اصلی این لاک پشت ها صخره های مرجانی است. اما لاک پشت های سبز بر روی بسترهای علفی آب های کم عمق ساحلی از جلبک ها و سایر مواد گیاهی تغذیه می کنند. این لاک پشت ها عموماً گیاه خوار می باشند.

با توجه به اینکه هر ساله تعدادی از لاک پشت های عقابی و پشت چرمی برای تخم گذاری به سواحل کیش می آیند، اداره محیط زیست سازمان، محوطه ای که بیشترین تردد را برای تخم گذاری لاک پشت ها دارد را محصور کرده و از این سایت مراقبت می کنند. سایت حفاظت از لاک پشت ها در محدوده جنوبی کیش واقع شده است. شانس دیدن همزمان تخم گذاری و بیرون آمدن نوزاد از تخم در نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد برای گردشگران علاقمند وجود دارد.

آدرس: ساحل جنوبی جزیره کیش ، جاده کرانه