بوفه ذرت مکزیکی

  • آدرس : بازار زیتون - سمت پله برقی
  • تلفن : 09347681422-4442955
  • بهره بردار: صغری خوئینی