وبسایت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش

0

شناورهای آکواریوم

شناورهای آکواریوم

شناورهای آکواریوم در جزیره زیبای کیش بیشترین سهم از بازدید کنندگان تفریحات دریایی را بعهده دارند. این شناورها با ظرفیت های مختلف در اسکله بزرگ تفریحی از 9 صبح تا غروب آفتاب فعالیت می نمایند. شناورهای آکواریوم فعال در کیش شامل: گردشگر یک، تیکا، ستاره دریایی کیش، نهنگ سفید، آیدا مارین، طوطیای خلیج فارس و سیمرغ خلیج فارس در سانس های یک ساعته بهترین خدمات شامل گشت تفریحی، پذیرایی و موزیک پلی بک را به گردشگران محترم ارائه می دهند.

لیست شناورهای آکواریوم.pdf

لیست شناورهای آکواریوم
ردیفنام کشتی/شناورمالک/بهره بردارمدت زمان گشتآدرسساعت حرکت
1کشتی آکواریوم ستاره دریایی کیشناقد سواعدی یک ساعتاسکله تفریحی کیش از ساعت 9 صبح الی غروب آفتاب 
2کشتی آکواریوم گردشگر یکابوالقاسم حیدری  یک ساعتاسکله تفریحی کیش از ساعت 9 صبح الی غروب آفتاب 
3کشتی آکواریوم سیمرغ خلیج فارسعبدالحسین افشاری     یک ساعتاسکله تفریحی کیش از ساعت 9 صبح الی غروب آفتاب 
4کشتی آکواریوم تیکاابوالقاسم حیدرییک ساعتاسکله تفریحی کیش از ساعت 9 صبح الی غروب آفتاب 
5کشتی آکواریوم نهنگ سفیدسید محمد رضا کلینییک ساعتاسکله تفریحی کیش از ساعت 9 صبح الی غروب آفتاب 
6کشتی آکواریوم آیدا مارینمیثم مناری زاده    یک ساعتاسکله تفریحی کیش از ساعت 9 صبح الی غروب آفتاب 
7کشتی آکواریوم طوطیای خلیج فارسمجید قادر نژاد   یک ساعتاسکله تفریحی کیش از ساعت 9 صبح الی غروب آفتاب