وبسایت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش

0

باغ راه

ســاخت 20 هـكتار فـضای پارك به طول 4 كیلومتر در حاشیه بلوار میرمهنا و نیز ساخت 9 دروازه شهری در مسیر با استفاده از شبیه سازی آثار تاریخی چندین شهر كشور (اصفهان،‌ شیراز، كرمان، لرستان، ‌آذربایجان، تهران و خراسان و قزوین) و ایجاد پیاده راه و مسیر دوچرخه،‌ پاركینگ، فضای خدماتی و امکانات ورزشی ساخته شده و در انتهای این باغ راه، سرای هنرمندان جزیره کیش قرار دارد.

0 نظر

باغ راه

ســاخت 20 هـكتار فـضای پارك به طول 4 كیلومتر در حاشیه بلوار میرمهنا و نیز ساخت 9 دروازه شهری در مسیر با استفاده از شبیه سازی آثار تاریخی چندین شهر كشور (اصفهان،‌ شیراز، كرمان، لرستان، ‌آذربایجان، تهران و خراسان و قزوین) و ایجاد پیاده راه و مسیر دوچرخه،‌ پاركینگ، فضای خدماتی و امکانات ورزشی  ساخته شده و در انتهای این باغ راه، سرای هنرمندان جزیره کیش قرار دارد.

آدرس: حدفاصل میدان غدیر تا میدان هرمز