وبسایت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش

0

آب و هوای کیش

فهرست جامعی از آب و هوای کیش جزیره کیش را می توانید در پایین صفحه مشاهده کنید.

فهرست آب و هوای کیش

  • منابع آبی در گذشته و حال

    منابع آبی در گذشته و حال

    در گذشته که جمعیت جزیره بین 1000 تا 2000 نفر بوده است، آب موجود در جزیره برای شرب اهالی و حتی استفاده از آن توسط کشتی های عبوری و حتی امور کشاورزی محدود آن زمان کافی بوده است. در آن زمان جزیره درحد خود، دارای تأسیسات آبرسانی مانند آب انبارها، برکه ها، چاه های بزرگ و کوچک با عمق مختلف در بخش شمالی (محوطه درخت سبز فعلی) بود و کم تر دچار بی آبی می شد.

    اطلاعات بیشتر