وبسایت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش

0

پذیرش طرح های گردشگری

کلیه درخواست های سرمایه گذاری در هر حوزه و زمینه ای می بایست برای ثبت و بررسی به حوزه معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری ارسال شود

0 نظر

پذیرش طرح های گردشگری

کلیه درخواست های سرمایه گذاری در هر حوزه و زمینه ای می بایست برای ثبت و بررسی به حوزه معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری ارسال شود. معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری ضمن مذاکره و مشاوره با سرمایه گذاران، درخواست کتبی طرح سرمایه گذاری افراد را دریافت و در سیستم اتوماسیون اداری ثبت می کنند پس از بررسی اولیه طرح و تشخیص قابلیت پذیرش آن، فرم خام طرح توجیهی فنی- اقتصادی را به همراه اطلاعات و راهنمایی های لازم برای تکمیل طرح توجیهی فنی و اقتصادی در اختیارشان قرار خواهد داد.

آن معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری پس از دریافت طرح توجیهی، ضمن بررسی اقتصادی، توجیه مالی و امکان سنجی طرح، یک نسخه از آن را برای بررسی و امکان سنجی فنی به حوزه تخصصی مربوطه ارسال می نماید.

سامانه : https://invest.freezones.ir