وبسایت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش

0

کبابی ها، طباخی ها و بوفه ها

0 نظر

کبابی ها، طباخی ها و بوفه ها

لیست کبابی ها.pdf

لیست طباخی.pdf

لیست رستوران ها-1401-12-01
لیست کبابی ها
ردیفنام مرکزشماره تماس مرکزنام و نام خانوادگی بهره بردارآدرس
1کبابی البرز07644432520فرزانه بهره مندبازارچه مهستان-پلاك 8
2کبابی حافظ07644425974غلامرضا پورلطفبازارچه حافظ-غرفه1
3کبابی جزیره07644433646فرشاد آزادی خواهفاز خدماتی  F -کوچه بابونه- پلاک233
4کبابی خان دایی09189274340غلامرضا کرمیجنب پارک مینا-فاز خدماتی پارسیان2
5کبابی بستکی09171980382محمد سعیدیسفین –خیابان میرمهنا-بعد از بازار ماهی فروشها-نبش کوچه صباح
6کبابی طاق بستان کرمانشاه07644458499علی گلمرادیایوان مروارید-پلاک 324
7کبابی آبا07691030207وحید صمدیفاز خدماتی 7  صدف-مرکز خرید سلطانیه-طبقه همکف
8خانه کباب گلبرگ09347685528علیرضا نقیدزینالیفاز خدماتی F- پلاک 218
9کبابی کره کباب (شعبه 1)09122112494فرشاد نقدیبازارچه حافظ
10کبابی کره کباب(شعبه 2)09122112494فرشاد نقدیشهرک صدف-بازارچه گلستان
11کباب ناب گلپایگان09906696523هانیه حدادوندفاز 3 نوبنیاد-مرکز خرید آرین- طبقه همکف- غرفه16لیست رستوران ها-1401-12-01
لیست طباخی ها
ردیفنام مرکزشماره تماس مرکزنام و نام خانوادگی بهره بردارآدرس مرکز
1طباخی بره طلایی (شعبه یک)09197748689بهروز فلاحپشت خانه گستر
2طباخی بره طلایی (شعبه 2)07644470964بهروز فلاحبازارچه بهارستان