وبسایت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش

0

آهوان کیش

در سال 1363 تعداد 30 رأس آهو برای حمایت از تکثیر آهوی ایرانی و افزودن جذابیت های جزیره با همکاری سازمان محیط زیست از جزیره خارک به کیش منتقل گردید و اکنون در بیشتر مناطق خصوصاً شرق و جنوب به صورت گله ای پراکنده دیده می شوند.

0 نظر

آهوان کیش

در سال 1363 تعداد 30 رأس آهو برای حمایت از تکثیر آهوی ایرانی و افزودن جذابیت های جزیره با همکاری سازمان محیط زیست از جزیره خارک به کیش منتقل گردید و اکنون در بیشتر مناطق خصوصاً شرق و جنوب به صورت گله ای پراکنده دیده می شوند. آهوان جزیره کیش از گونه آهوی گواتر دار ایرانی است که بومی مناطق دشتی و استپی است. تماشای این جانور زیبا از فاصله نزدیک در جزیره امری عادی بوده که هر بیننده ای را به وجد می آورد. بقاء و افزایش جمعیت آهوان در جزیره کیش با شرایط مناسب محیطی، ساخت آبشخور و توزیع علوفه در مناطق مختلف جزیره مرتبط می باشد.