وبسایت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش

0

لیست تلفن ها

0 نظر

لیست تلفن ها

به منظور رفاه حال مسافران و گردشگران جزیره زیبای کیش لیست تلفن های ضروری در جذول ذیل تنظیم شده است.

شماره تلفن های ضروری.pdf