وبسایت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش

0

باغ مجسمه کیش

باغ مجسمه کیش حاصل آثار منتخب دومین سمپوزیوم "مجسمه و طبیعت" است. در این سمپوزیوم، مفهوم طبیعت به مفاهیم فرهنگی، اقلیمی و جغرافیایی پیوند داده شده و هنرمندان طبیعت را با فرهنگ و جغرافیای کیش ترکیب کرده اند.

0 نظر

باغ مجسمه کیش

باغ مجسمه کیش حاصل آثار منتخب دومین سمپوزیوم "مجسمه و طبیعت" است. در این سمپوزیوم، مفهوم طبیعت به مفاهیم فرهنگی، اقلیمی و جغرافیایی پیوند داده شده و هنرمندان طبیعت را با فرهنگ و جغرافیای کیش ترکیب کرده اند.

باغ مجسمه کیش، محلی  برای گفتگوی ذهنی و مفهومی بین شهروندان، هنرمندان و تماشاگران اثر است. در حال حاضر 11 اثر از هنرمندان برتر ایرانی در این باغ جای گرفته است.

آدرس: میدان ساحل، محوطه مرکز همایش های بین المللی کیش