وبسایت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش

0

اقلیم، و جغرافی گیاهی

جزیره کيش در نوار باريکی از سرزمين رویش های خاص گرمسيری نيمکره شمالی، با عرض کم جغرافيائی، بين فلات ايران (در شمال) و صحرای عربستان سعودی (در جنوب) واقع شده است. به جز ويژگی های خاص جغرافيائی و اقليمی محلی، اين جزيره نيز همانند ديگر جزاير نزديک خود، در سلطه شرايط حاکم اقليم نيمه استوائی اين نوار رويشی قرار دارد.

0 نظر

اقلیم، و جغرافی گیاهی

جزیره کيش در نوار باريکی از سرزمين رویش های خاص گرمسيری نيمکره شمالی، با عرض کم جغرافيائی، بين فلات ايران (در شمال) و صحرای عربستان سعودی (در جنوب) واقع شده است. به جز ويژگی های خاص جغرافيائی و اقليمی محلی، اين جزيره نيز همانند ديگر جزاير نزديک خود، در سلطه شرايط حاکم اقليم نيمه استوائی اين نوار رويشی قرار دارد. اقليم  جزیره حسب تأثير عواملی توأم از بارش و دما تقسیم بندی شده است. يعنی نسبت ميزان بارندگی به ميلی متر به درجه حرارت در طول سال معين می شود و اگر ميزان بارش از دو برابر درجه ی حرارت کم تر باشد آن اقليم خشک به حساب می آيد. کيش در منطقه ای بسيار خشک قرار دارد و شرايط اقليمی آن در کل خشک و نیمه استوائی است. ميانگين بارندگی یک سال گذشته طبق آمار 6/3 ميلی متر و ميانگين حداکثر دمای آن 32/5 درجه ی سانتي گراد ذکر شده است.

وضع رطوبت نسبی جو و ضريب ميزان شرايط اقليمی حاکم بر کيش، آب و هوای آن را بحری ساخته  است. به جز ايام فصول سرد، بقيه  ايام سال رطوبت آن بالای 60 درصد است. در ماه های آبان تا ارديبهشت هوای کيش ملايم و نوسان حرارت آن بین 18 – 25  درجه سانتی گراد است. طبق آمارهای موجود هوای جزیره کیش بسيار گرم تا گرم معتدل و همراه با رطوبت نسبی زياد و گاه باران هایی با شدت متغير و غالباً کم دوام در برخی از ایام سال است.

کيش در طبقه بندی معمول اقليم شناختی و حسب عوامل و عناصر اقليمی، به ويژه واقع بودن در مجاورت رأس السرطان و معرض سیستم پر فشار هوای حریم حاره ای و داشتن ویژگی هایی از موقعیت محلی که در آب های گرم و کم عمق خلیج فارس و تأثیر شرایط اقلیمی آن قرار دارد طبیعتاً گرم است و همیشه یا در بیش تر ایام سال هوائی شرجی دارد.

بارش های کیش معمولاً در ماههای آذر تا اسفند صورت می گیرد. بارش های آذرماه تقریباً نا منظم و شدت متغیر دارد. اما بارش های اسفندماه منظم، وضعی نسبتاً ثابت دارد. برآوردهای نسبی، چند ساله نشان می دهد آغاز فصل بارش معمولاً آبان ماه و پایان بارندگی تقریباً اردیبهشت ماه است و ایام بارندگی آن در مجموع چند ساعت است و در چند روز صورت می گیرد.

در گذشته با توجه به اینکه جزیره ی کیش در نوار رویشی حریم حاره ای قرار دارد. طبیعتاً نفوذ گاه به گاه جریان های فصلی اقیانوس هند به آن به ویژه در مرداد ماه که اوج فعالیت این جریان ها است باعث بارش های اتفاقی پراکنده و سریع و کوتاه تابستانه به صورت رگبارهای شدید است. مقدار نزولات تابستانه کیش گاه از تمامی مقدار بارش سالیانه آن بیش تر و معمولاً سیل آسا است.

مقدار بارش سالیانه نسبت بر میزان تبخیر سالیانه همیشه معرف اوضاع اقلیمی هر ناحیه است و اگر حداقل مقدار تبخیر یک ناحیه بیش از 10 برابر نزولات آن باشد (مانند صحاری و یا غالب بخش های مرکزی ایران) آن اقلیم خشک، گرم و بری است. اما کیش به علت موقعیت محلی یعنی واقع بودن در بخش آب های کم عمق و گرم خلیج فارس با رطوبت بالای نزدیک به حد اشباع که باعث شرجی بودن هوای آن در بیش تر ایام سال می شود اقلیم و آب و هوای بحری دارد.