وبسایت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش

0

تور ماهیگیری تفریحی ورزشی

کیش یکی از زیباترین جزایر خلیج فارس است که تفریحات آبی بسیاری توسط کلوپ های دریایی در سواحل آن انجام می شود.

0 نظر

تور ماهیگیری تفریحی ورزشی

کیش یکی از زیباترین جزایر خلیج فارس است که تفریحات آبی بسیاری توسط کلوپ های دریایی در سواحل آن انجام می شود. وجود بیش از ۹۰ درصد خط ساحلی مناسب برای ماهیگیری باعث شده که تور ماهیگیری کیش یکی از جاذبه ها و تفریحات این جزیره می باشد. زمان تور تفریحی ماهیگیری تقریبا ۴ ساعت بوده که با حضور مربی حرفه ای انجام می شود. در ابتدای تور آموزش اولیه به افراد که توسط مربی صورت می گیرد. این تور تفریحی در آب های عمیق و به وسیله شناورهای ماهیگیری انجام می شود. آموزش ماهیگیری، وسایل و ابزار صید ماهی و پذیرایی جزو بسته های این تور می باشد.