وبسایت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش

0

شناورهای تفریحی شبانه

خدمات تفریحات دریایی کیش با حضور کشتی های پهن پیکر و زیبا برای ارائه خدمات مناسب برای گردشگران داخلی و خارجی در ظرفیت های مختلف در اسکله بندرگاه کیش از ساعت 13 تا 1:30 بامداد فعالیت دارند.

شناورهای تفریحی شبانه

خدمات تفریحات دریایی کیش با حضور کشتی های پهن پیکر و زیبا برای ارائه خدمات مناسب برای گردشگران داخلی و خارجی در ظرفیت های مختلف در اسکله بندرگاه کیش از ساعت 13 تا 1:30 بامداد فعالیت دارند. کشتی های تفریحی فعال در کیش شامل آرتمیس پلاس، کارینا، تاپ تورز و امیر کبیر ایرانیان می باشند که بطور متوسط در روزهای معمول دو الی سه سانس ،2 ساعته خدماتی شامل گشت تفریحی، پذیرایی (غذا و کافی شاپ)، موزیک زنده و عکاسی را به گردشگران ارائه می دهند.

که بطور متوسط در روزهای معمول سه الی پنج سئانس 2 ساعته و در روزهای شلوغ تا 6 سئانس 2 ساعته بهترین خدمات شامل گشت تفریحی، پذیرایی (غذا و کافی شاپ)، موزیک زنده و عکاسی را به گردشگران ارائه می دهند

لیست شناورهای تفریحی شبانه.pdf

لیست شناورهای تفریحی شبانه

ردیف

نام شناور

شماره تماس

مدت زمان گشت

محل سوار شدن

ساعت حرکت

1

کشتی تفریحی آرتمیس پلاس

09121123354

2 ساعت

بندرگاه کیش

11:30 تا 13:30

14:00 تا 16:00

16:30 تا 18:30

19:00 تا 21:00

21:30 تا 23:30

24:00 تا 02:00 بامداد

2

کشتی تفریحی تاپ تورز

09120992311

2 ساعت

بندرگاه کیش

15:30 تا 18:30

19:00 تا 21:30

22:00 تا 00:30 بامداد

3

کشتی تفریحی کارینا

09129587327

2 ساعت

بندرگاه کیش

13:30 تا 15:30

16:00 تا 18:00

18:30 تا 20:30

21:00 23:00

23:30 تا 01:30 بامداد

4

کشتی تفریحی امیر کبیر ایرانیان

09356559022

2 ساعت

بندرگاه کیش

12:30 تا 14:30

16:00 تا 18:00

18:30 تا 20:30

21:00 تا 23:00

23:30 تا 01:30 بامداد