وبسایت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش

0

شناورهای تفریحی شبانه

خدمات تفریحات دریایی کیش با حضور کشتی های پهن پیکر و زیبا برای ارائه خدمات مناسب برای گردشگران داخلی و خارجی در ظرفیت های مختلف در اسکله بندرگاه کیش از ساعت 13 تا 1:30 بامداد فعالیت دارند.

شناورهای تفریحی شبانه

خدمات تفریحات دریایی کیش با حضور کشتی های پهن پیکر و زیبا برای ارائه خدمات مناسب برای گردشگران داخلی و خارجی در ظرفیت های مختلف در اسکله بندرگاه کیش از ساعت 13 تا 1:30 بامداد فعالیت دارند. کشتی های تفریحی فعال در کیش شامل کشتی اوستا 5، کشتی دنا 110، کشتی نوید دریا، کشتی تارا دریا، می باشند که بطور متوسط در روزهای معمول دو الی سه سئانس 2 ساعته و در روزهای شلوغ تا 6 سئانس 2 ساعته بهترین خدمات شامل گشت تفریحی، پذیرایی (غذا و کافی شاپ)، موزیک زنده و عکاسی را به گردشگران ارائه می دهند

لیست شناورهای تفریحی شبانه.pdf

لیست شناورهای تفریحی (شبانه) فعال
ردیف نام کشتی/شناور مالک/بهره بردار مدت زمان گشت محل
سوار شدن
ساعت حرکت
1 کشتی تفریحی نوید دریا       شرکت پادنا پرنس کیش 1 ساعت بندرگاه 13:30  -  11:30
16:00  -  14:00
18:30  -  16:30
31:00  -  19:00
24:00 - 02:00 بامداد23:30 -  21:30  
2 کشتی تفریحی اوستا 5 شرکت اوستا دریای ساحل کیش 2 ساعت بندرگاه 13:30  -  11:30
16:00  -  14:00
18:30  -  16:30
31:00  -  19:00
24:00 - 02:00 بامداد23:30 -  21:30  
3 کشتی تفریحی دنا 110 ناصر رودخانه ای 1 ساعت بندرگاه 15:30  -  13:30
18:00  -  16:00
20:30  -  18:30
21:00-23:00
01:30  -  23:30
4 کشتی تفریحی  تاپ تورز رضا دباغ همدانی  3ساعت بندرگاه 21:00  -  18:00