وبسایت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش

0

شرایط اجاره خودرو

اجاره ماشین در کیش، یک قرارداد رسمی است بین شرکت رنت کار در کیش که دارای مجوز رسمی فعالیت از سازمان منطقه آزاد کیش و عضو جامعه صنفی رنت کاران است ، با یک گردشگر (مستاجر خودرو) است که طی آن فرد اجاره کننده مدت مشخصی یک ماشین را از شرکت اجاره می کند و پس از پایان مدت اجاره ماشین به شرکت بازگردانده میشود.

شرایط اجاره خودرو

اجاره ماشین در کیش، یک قرارداد رسمی است بین شرکت رنت کار در کیش که دارای مجوز رسمی فعالیت از سازمان منطقه آزاد کیش و عضو جامعه صنفی رنت کاران است ، با یک گردشگر (مستاجر خودرو) است که طی آن فرد اجاره کننده مدت مشخصی یک ماشین را از شرکت اجاره می کند و پس از پایان مدت اجاره ماشین به شرکت بازگردانده میشود.

شرایط اجاره ماشین در کیش:

  • همراه داشتن اصل گواهینامه رانندگی معتبر که یک سال از تاریخ صدور آن گذشته باشد.

  • ارائه یک فقره چک به مبلغ خودرو و یا پرداخت 10 تا 30 میلیون تومان وجه نقد ضمانت الزامی می باشد.

  • پرداخت مبلغ 500 هزار تومان بابت ودیعه جرایم احتمالی راهنمایی و رانندگی که پس از 30 روز به حساب مشتری عودت داده می شود.

  • هنگام عقد قرارداد مبلغ 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ اجاره بها افزوده می شود.

  • مبلغ اجاره خودروهای خاص به صورت توافقی محاسبه و دریافت خواهد شد.