وبسایت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش

0

شرایط اجاره خودرو

اجاره ماشین در کیش، یک قرارداد رسمی است بین شرکت رنت کار در کیش که دارای مجوز رسمی فعالیت از سازمان منطقه آزاد کیش و عضو جامعه صنفی رنت کاران است ، با یک گردشگر (مستاجر خودرو) است که طی آن فرد اجاره کننده مدت مشخصی یک ماشین را از شرکت اجاره می کند و پس از پایان مدت اجاره ماشین به شرکت بازگردانده میشود.

شرایط اجاره خودرو

اجاره ماشین در کیش، یک قرارداد رسمی است بین شرکت رنت کار در کیش که دارای مجوز رسمی فعالیت از سازمان منطقه آزاد کیش و عضو جامعه صنفی رنت کاران است ، با یک گردشگر (مستاجر خودرو) است که طی آن فرد اجاره کننده مدت مشخصی یک ماشین را از شرکت اجاره می کند و پس از پایان مدت اجاره ماشین به شرکت بازگردانده میشود.

شرایط اجاره ماشین در کیش:

  • امضای قرارداد رسمی

  • گواهینامه معتبر رانندگی

  • کارت شناسایی معتبر

  • یک فقره چک به ارزش خودرو و یا ضمانت نقدی بین 10تا 30میلیون تومان (این مبلغ با توجه به نوع و مدل ماشین فرق میکند)

  •  وجه الضمان خلافی ماشین (این مبلغ حداکثر یک ماه نزد موسسه رنت کار باقی می ماند