وبسایت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش

0

شترسواری

بازدید کنندگان از مجموعه می توانند در یک تور شترسواری در محیطی بیابانی شرکت نموده و از این تجربه منحصر به فرد استفاده کرده و در این حالت عکس یادگاری نیز تهیه نمایند .

شترسواری

بازدید کنندگان از پارک غروب کیش می تواند در یک تور شتر سواری و در محیطی بیابانی شرکت نموده و از این تجربه منحصر به فرد استفاده کرده و در این حالت عکس یادگاری نیز تهیه نمایند.

آدرس: جاده جهان- محوطه پارک کشتی یونانی