وبسایت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش

0

اطلاعات کلی

فهرست جامعی از اطلاعات کلی جزیره کیش را می توانید در پایین صفحه مشاهده کنید.

فهرست اطلاعات کلی

  • مختصری از اطلاعات و تاریخ جزیره

    مختصری از اطلاعات و تاریخ جزیره

    هندورابی یا هندرابی که گفته می شود تغییر یافته ی اندر آبی و به معنی درون آب است،

    اطلاعات بیشتر