وبسایت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش

0

نرخنامه های مصوب خدمات گردشگری

فهرست جامعی از نرخنامه های مصوب خدمات گردشگری جزیره کیش را می توانید در پایین صفحه مشاهده کنید.

فهرست نرخنامه های مصوب خدمات گردشگری

  • نرخنامه های مصوب خدمات گردشگری

    نرخنامه های مصوب خدمات گردشگری

    نرخنامه فروش خدمات گردشگری طبق لیست پیوست در مراکز گردشگری می باشد

    اطلاعات بیشتر