وبسایت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش

0

پذیرش طرح

فهرست جامعی از پذیرش طرح جزیره کیش را می توانید در پایین صفحه مشاهده کنید.

فهرست پذیرش طرح

  • پذیرش طرح های گردشگری

    پذیرش طرح های گردشگری

    کلیه درخواست های سرمایه گذاری در هر حوزه و زمینه ای می بایست برای ثبت و بررسی به حوزه معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری ارسال شود

    اطلاعات بیشتر