وبسایت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش

0

تاریخ جزیره

فهرست جامعی از تاریخ جزیره جزیره کیش را می توانید در پایین صفحه مشاهده کنید.

فهرست تاریخ جزیره

 • طلیعه کیش در اعصار و قرون

  طلیعه کیش در اعصار و قرون

  پجزیره کیش در تلاطم طوفان های وقایع و رویدادهای روزگار، بارها دچار ضربات سهمگین تخریب و نابودی شد. و با دست به دست شدن مکرر بین مهاجمان و تسلط بیگانگان هر از گاه لطماتی سهمگین و سنگین را متحمل شد. تاریخ قدمت کیش به تاریخ کهن ایران پیوسته است.

  اطلاعات بیشتر
 • کیش در آغاز دوره اسلام و بعد از آن

  کیش در آغاز دوره اسلام و بعد از آن

  کیش تا سال 23 هجرت هنوز تسلیم اعراب نشده بود. اما جزایر خلیج فارس و (منجمله کیش) چون در مسیر حمله های دریایی اعراب به فارس و کرمان قرار داشتند. طبعاً قبل از رسیدن و حمله عرب ها به ایالت فارس مورد هجوم آن ها قرار گرفتند.

  اطلاعات بیشتر
 • کیش در دوران حکومت های مختلف

  کیش در دوران حکومت های مختلف

  جزیره کیش در دوره های حکومت این سلسله ها که دوران رفت و آمد تجار غربی، سفرا و فرستادگان دربار اروپایی به ایران بود، تقریباً همان رونق گذشته خود را بازیافت. اما این زمان که دوره ی پیدایش پدیده ی شوم استعمار و بسط نفوذ کشورهای استعماری بر سرزمین های دیگر بود.

  اطلاعات بیشتر
 • از قاجار تا امروز

  از قاجار تا امروز

  هفت سال پس از درگذشت کریم خان زند و سپری شدن آشوبگری های مدعیان سلطنت و دوران بی ثباتی که از اوایل دوره قاجاریه شروع شده بود. خلیج فارس در بدترین شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی خود قرار داشت و جزایر آن از جمله جزیره کیش از این بی ثباتی صدمات و لطمات شدید دیدند. انگلیسی ها از این آشوب که خود نیز باعث آن بودند، ابتدا جزیره قشم را اشغال کردند و با تبدیل آن به پایگاه ناوگان دریائی، به دست اندازی به جزایر دیگر پرداختند.

  اطلاعات بیشتر