وبسایت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش

0

بازار پادنا

اين بازارچه در سال 1390 به بهره برداري رسيد و بيشتر در حوزه مبلمان خانگي فعال است ، در اين مجموعه همچنين فروشگاه هايي براي عرضه لوازم خانگي نيز وجود دارد .در ساير طبقات اين بازار دفاتر تجاري و اداري مستقر هستند.

0 نظر

بازار پادنا

اين بازارچه در سال 1390 به بهره برداري رسيد و بيشتر در حوزه مبلمان خانگي فعال است ، در اين مجموعه همچنين فروشگاه هايي براي عرضه لوازم خانگي نيز وجود دارد .در ساير طبقات اين بازار دفاتر تجاري و اداري مستقر هستند.

  • مدیر بازار : فاطمه کبیر کوهیان
  • رئیس هیئت مدیره: مهندس ابوالحسن زاده
  • تلفن : 4422559
  • ایمیل : padena@kishmalls.ir