وبسایت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش

0

پوشش گیاهی

فهرست جامعی از پوشش گیاهی جزیره کیش را می توانید در پایین صفحه مشاهده کنید.

فهرست پوشش گیاهی

 • اقلیم، و جغرافی گیاهی

  اقلیم، و جغرافی گیاهی

  کيش همانند ديگر جزاير خليج فارس – به ويژه جزاير تنگه هرمز – در نوار باريکی از سرزمين رویش های خاص گرمسيری نيمکره شمالی، با عرض کم جغرافيائی، بين فلات ايران (در شمال) و صحرای عربستان سعودی (در جنوب) واقع است. به جز ويژگی های خاص جغرافيائی و اقليمی محلی، اين جزيره نير همانند ديگر جزاير نزديک خود نظير فارور، هندورابی، شتوار، لاوان و حتی قشم در سلطه شرايط حاکم اقليم نيمه استوائی اين نوار رويشی قرار دارد.

  اطلاعات بیشتر
 • سیمای پوشش گیاهی

  سیمای پوشش گیاهی

  موقعیت جغرافیائی کیش در سواحل جنوبی ایران، نوار باریکی از سرزمین رویش های خشک و گرمسیری دنیا است. اوضاع خاص جغرافیای اقلیمی جزیره که در آب های گرم و کم عمق دریا در تنگه هرمز قرار دارد موجب وضع خاص فقر پوشش گیاهی جزیره است.

  اطلاعات بیشتر
 • جغرافیای گیاهی جزیره

  جغرافیای گیاهی جزیره

  بخش اعظم سرزمین ایران متعلق به قلمرو هول آرکتیک است. مناطق ساحلی خلیج فارس از جمله جزیره کیش در قلمرو پالئوتروپیک قرار دارد. مرز بین دو قلمرو هول آرکتیک و پالئوتروپیک به سمت جنوب ایران کشیده می شود. در بین تقسیماتی که تاکنون درمورد نواحی جغرافیائی ایران صورت گرفته است، اتفاق نظر کلی در مرزبندی هاینواحی و خطوط کلی رویش های آن تقریباً وجود ندارد.

  اطلاعات بیشتر
 • کشاورزی و دامداری کیش

  کشاورزی و دامداری کیش

  دامداری و کشاورزی فعلی کیش همان شیوه ی کشاورزی سنتی قبل و حتی با فعالیتی محدود تر ازدوره های گذشته است. بقایای کرت های و مزارع غیر دایر و پراکنده درکیش، همه حاکی از کشت و زرع و باغداری ( هرچند محدود) متناسب با جمعیت کم آن روزگاراست. وجود آثار کاریزها و مسیل های طولانی از بین رفته. (برای جریان آب بارندگی ها) و حلقه های پرشده چاه های قدیمی براثر واریز خاک ها همه مؤید این نظر است.

  اطلاعات بیشتر